Erik Symens

Gedurende heel wat jaren was rekenwonder Erik Symens mijn boekhouder en dat had alles te maken met Renstal Excelsior. Als jonge snaak mocht ik mijn broer vergezellen naar de avondlijke vergaderingen van de Antwerpse club en hing ik aan de lippen van de ex-co-piloot van Gilbert Staepelaere als hij weer eens één van zijn verhalen  in geuren en kleuren kwam vertellen. Toen ik mij in ’79 lanceerde als free-lance journalist wist ik meteen wie zich het beste met de papierenwinkel kon bezighouden.